منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات روح الله عبدی پور

کتاب هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۵۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۴۰۰ تومان