منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات رضا مهدی هادی

کتاب برنامه نویسی هوش مصنوعی با LISP

برنامه نویسی هوش مصنوعی با LISP

ناشر: انتشارات پندار پارس
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان