منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات رضا قلی پورپیوندی

کتاب یادداشتهای درسی مکانیک کوانتومی

یادداشتهای درسی مکانیک کوانتومی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان