منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات رضا تهرانی

کتاب مدیریت مالی

مدیریت مالی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۳۳,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ مالی و سرمایه گذاری

فرهنگ مالی و سرمایه گذاری

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

کارشناسی ارشد - مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان