منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات رضا تهرانی

کتاب مدیریت مالی

مدیریت مالی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب فرهنگ مالی و سرمایه گذاری

فرهنگ مالی و سرمایه گذاری

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۵۲۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

کارشناسی ارشد - مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان