منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات رحیم دشتکی

کتاب مدار فرمان 1 (جلد1)

مدار فرمان 1 (جلد1)

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مدارهای کاربردی برق ساختمان

مدارهای کاربردی برق ساختمان

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان