منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات رامین مولاناپور

کتاب وب اشیا

وب اشیا

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب asp.net 4.0 وajax درc#4.0

asp.net 4.0 وajax درc#4.0

ناشر: انتشارات آتی نگر
نویسنده:

قیمت : ۶,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۲۰۰ تومان

کتاب اصول فناوری اطلاعات

اصول فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات آتی نگر
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات آتی نگر
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۳۲۰ تومان

کتاب مرجع کامل HTML و اصول طراحی وب (CIW)

مرجع کامل HTML و اصول طراحی وب (CIW)

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی

مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی

ناشر: انتشارات آتی نگر
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات آتی نگر
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت

سیستم های اطلاعات مدیریت

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان