منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات راحله طالبی

کتاب آمار مقدماتی

آمار مقدماتی

ناشر: گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان