منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات دکتر سید محمد مقیمی

کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

ناشر: انتشارات راه دان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان