منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات دکترمحمد جواد جبارزاده

کتاب ماکرونویسی در ANSYS برپایه APDL

ماکرونویسی در ANSYS برپایه APDL

ناشر: انتشارات فرشچی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان