منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

کتاب مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)

مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)

مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)

مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش جدید

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)

مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث اول (تعاریف)

مبحث اول (تعاریف)

ناشر: نشر توسعه ایران
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)

مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) ویرایش جدید

ناشر: انتشارات مرکزتحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)

مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) ویرایش جدید

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان