منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات داگلاس مونتگمری

کتاب مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی

مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی

ناشر: انتشارات دانشگاه کردستان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب احتمال و آمار در مهندسی و علم مدیریت (جلد اول و دوم)

احتمال و آمار در مهندسی و علم مدیریت (جلد اول و دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان