منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات داود کیا کجوری

کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش درمدیریت

مبانی نظری و عملی پژوهش درمدیریت

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب روش تحقیق در مدیریت

روش تحقیق در مدیریت

ناشر: انتشارات جلوه نگار
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان