منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات خلیل میرزایی

کتاب کیفی پژوهشی جلد اول

کیفی پژوهشی جلد اول

ناشر: نشر فوژان
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب شیوۀ عملی مقاله نویسی

شیوۀ عملی مقاله نویسی

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب طرح و پایان نامه نویسی

طرح و پایان نامه نویسی

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان