منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات خلیل میرزایی

کتاب کیفی پژوهشی جلد اول

کیفی پژوهشی جلد اول

ناشر: نشر فوژان
نویسنده:

قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب شیوۀ عملی مقاله نویسی

شیوۀ عملی مقاله نویسی

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب طرح و پایان نامه نویسی

طرح و پایان نامه نویسی

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان