منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات حمیدرضا متین فر

کتاب مبانی سنجش از دور و پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای

مبانی سنجش از دور و پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان