منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات حسین فراهانی

کتاب مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها، مکانیک خاک

مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها، مکانیک خاک

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد پی سازی سری عمران

آزمون کارشناسی ارشد پی سازی سری عمران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد هیدرولیک سری عمران

آزمون کارشناسی ارشد هیدرولیک سری عمران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۰۰۰ تومان