منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات حسین ابطحی

کتاب مهندسی سیستم ها و روش ها

مهندسی سیستم ها و روش ها

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت منابع انسانی (از تئوری تا عمل)

مدیریت منابع انسانی (از تئوری تا عمل)

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب بهره وری - اصول، مبانی و روش های اندازه گیری

بهره وری - اصول، مبانی و روش های اندازه گیری

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان