منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات جورج اچ. مارتین

کتاب سینماتیک و دینامیک ماشین ها

سینماتیک و دینامیک ماشین ها

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان