منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات جواد مکاری

کتاب اصول نظارت در سازه های بتنی مسلح

اصول نظارت در سازه های بتنی مسلح

ناشر: انتشارات دانشگاه ارومیه
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب اصول نظارت در سازه های فولادی

اصول نظارت در سازه های فولادی

ناشر: انتشارات دانشگاه ارومیه
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان