منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات جمشید صالحی صدقیانی

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (1و2)

آمار و کاربرد آن در مدیریت (1و2)

ناشر: نشر هستان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل آماری پیشرفته

تحلیل آماری پیشرفته

ناشر: نشر آرامش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان