منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات جمشید اصغری

کتاب مشتری مداری و رفتار مشتری

مشتری مداری و رفتار مشتری

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت جهانگردی 2

زبان تخصصی مدیریت جهانگردی 2

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان