منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات جعفر شیرعلی نیا

کتاب روایتی از زندگی نامه و زمانه آیت اله اکبر هاشمی رفسنجانی

روایتی از زندگی نامه و زمانه آیت اله اکبر هاشمی رفسنجانی

ناشر: انتشارات سایان
نویسنده:

قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴۴,۰۰۰ تومان