منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات بیژن مقصودلو

کتاب توسعۀ پایدار بخشی و فضایی اصول و مدل های پایدار سازی استراتژیک

توسعۀ پایدار بخشی و فضایی اصول و مدل های پایدار سازی استراتژیک

ناشر: انتشارات تالاب
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب بهداشت، ایمنی و محیط زیست (H.S.E)

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (H.S.E)

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان