منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات بخش تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی

کتاب مقررات انتخاب وبهره برداری از سیستمهای سرمایشی در ساختمان های دولتی

مقررات انتخاب وبهره برداری از سیستمهای سرمایشی در ساختمان های دولتی

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰۰ تومان