منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات بابک کاظمی

کتاب مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تولید و عملیات

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب انبارداری و مدیریت انبارها

انبارداری و مدیریت انبارها

ناشر: انتشارات پشوتن
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب بهره وری - اصول، مبانی و روش های اندازه گیری

بهره وری - اصول، مبانی و روش های اندازه گیری

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ایمنی و بهداشت کار (حفاظت صنعتی)

ایمنی و بهداشت کار (حفاظت صنعتی)

ناشر: برآیند پویش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان