منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات اکبررحیمی

کتاب مدیریت دانش : رویکردی نوین در مدیریت پروژه

مدیریت دانش : رویکردی نوین در مدیریت پروژه

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان