منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات امیر عرفانیان

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT

استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای استعداد تحصیلی GMAT

2000 سوال چهار گزینه ای استعداد تحصیلی GMAT

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت GMAT

استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت GMAT

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب استعداد تحصیلی دکتری گروه علوم انسانی 92 - 90

استعداد تحصیلی دکتری گروه علوم انسانی 92 - 90

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب 8 مرحله آزمون آزمایشی - رشته MBA (جلد اول)

8 مرحله آزمون آزمایشی - رشته MBA (جلد اول)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان