منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات امیرحسین بیطرفان

کتاب پژوهش عملیاتی (علم مدیریت)

پژوهش عملیاتی (علم مدیریت)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان