منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات احمد سمیعی (گیلانی)

کتاب نگارش و ویرایش

نگارش و ویرایش

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب آیین نگارش

آیین نگارش

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۷۱۰ تومان