منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات احسان محسنی

کتاب از سیرتا پیاز مصاحبه های حضوری

از سیرتا پیاز مصاحبه های حضوری

ناشر: انتشارات آمازون
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب کامل ترین مرجع مصاحبه های حضوری (گزینش)

کامل ترین مرجع مصاحبه های حضوری (گزینش)

ناشر: انتشارات مولف
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۷۱۰ تومان