منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات احد فرامرز قراملکی

کتاب درآمدی بر اخلاق حرفه ای

درآمدی بر اخلاق حرفه ای

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان