منو های سمت راست

کتاب ها

کتاب خلاصه کتابهای رشتۀ طراحی شهری

خلاصه کتابهای رشتۀ طراحی شهری

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری برنامه ریزی شهری،منطقه ای  و مدیریت شهری

مبانی نظری برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری معماری و طراحی شهری

مبانی نظری معماری و طراحی شهری

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب تحلیل فضاهای معماری و شهرسازی

تحلیل فضاهای معماری و شهرسازی

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب سیر اندیشه ها در شهرسازی

سیر اندیشه ها در شهرسازی

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب خلاصه کتابهای رشته برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

خلاصه کتابهای رشته برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب زبان عمومی و تخصصی در شهرسازی

زبان عمومی و تخصصی در شهرسازی

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب روش ها و فنون در برنامه ریزی شهری

روش ها و فنون در برنامه ریزی شهری

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب آمار در شهرسازی

آمار در شهرسازی

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب تاریخ شهر و شهرسازی ایران و جهان

تاریخ شهر و شهرسازی ایران و جهان

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۶۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۹۰۰ تومان

کتاب مباحث عمومی شهرسازی

مباحث عمومی شهرسازی

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح مسائل ریاضی مهندسی پیشرفته (جلد دوم)

تشریح مسائل ریاضی مهندسی پیشرفته (جلد دوم)

ناشر: انتشارات برآیند پویش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب معماری در دارالخلافه ناصری

معماری در دارالخلافه ناصری

ناشر: انتشارات علم معمار
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب باز آفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری

باز آفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری

ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی دریل واگن

اصول و مبانی دریل واگن

ناشر: انتشارات ویهان
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۶۰۰ تومان

کتاب آنالیز ریسک رقیق شدگی در معادل زغال سنگ

آنالیز ریسک رقیق شدگی در معادل زغال سنگ

ناشر: انتشارات ویهان
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان