منو های سمت راست

کتاب ها

کتاب آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مقاومت مصالح

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مقاومت مصالح

ناشر: انتشارات عمران پایه
نویسنده:

قیمت: ۳۹,۰۰۰ تومان

کتاب جسم و جان شهر

جسم و جان شهر

ناشر: انتشارات روزنه
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۵۰۰ تومان

کتاب معماری ایران باستان

معماری ایران باستان

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب کلید واژه نشریه 110

کلید واژه نشریه 110

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی مدارس پایدار

طراحی مدارس پایدار

ناشر: انتشارات کلک باران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب مجله معمار 101

مجله معمار 101

ناشر: انتشارات اندیشه هنرومعماری
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب حقوق معماری

حقوق معماری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب توسعه پایدار جامع با تاکید بر مدیریت و کارآفرینی سبز

توسعه پایدار جامع با تاکید بر مدیریت و کارآفرینی سبز

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی فضا برای اماکن ورزشی - تفریحی دانشگاهی

راهنمای طراحی فضا برای اماکن ورزشی - تفریحی دانشگاهی

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی جلد اول

اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی جلد اول

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان