منو های سمت راست

کتاب ها

کتاب گردشگری موسیقی

گردشگری موسیقی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری

تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش نرم افزار ArtCAM

آموزش نرم افزار ArtCAM

ناشر: الیاس
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب دایره المعارف  گردشگری کشورهای همسایه ایران

دایره المعارف گردشگری کشورهای همسایه ایران

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۳۹,۰۰۰ تومان

کتاب 1000 نقشه 1000 نمای رویایی - جلد سوم

1000 نقشه 1000 نمای رویایی - جلد سوم

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:

قیمت: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب 1000 نقشه 1000 نمای رویایی - جلد دوم

1000 نقشه 1000 نمای رویایی - جلد دوم

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:

قیمت: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب 1000 نقشه 1000 نمای رویایی - جلد اول

1000 نقشه 1000 نمای رویایی - جلد اول

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:

قیمت: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب ساختمان های بلند

ساختمان های بلند

ناشر: انتشارات علم وادب
نویسنده:

قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری تحقیق در عملیات

مبانی نظری تحقیق در عملیات

ناشر: انتشارات کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب دستیار مهندسی مشاور در امور نظارت، پیمان و رسیدگی

دستیار مهندسی مشاور در امور نظارت، پیمان و رسیدگی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب راه سازی و نقشه برداری با Civil 3D 2017

راه سازی و نقشه برداری با Civil 3D 2017

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب ارزیابی معماری معاصر غرب

ارزیابی معماری معاصر غرب

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی انواع اتصالات سازه‌های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت

طراحی انواع اتصالات سازه‌های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه هاشور جلد اول

مجموعه هاشور جلد اول

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان