منو های سمت راست

کتاب ها

کتاب مدارهای سرگرم کنندۀ آی سی 555

مدارهای سرگرم کنندۀ آی سی 555

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای سادۀ نصب تجهیزات خورشیدی

راهنمای سادۀ نصب تجهیزات خورشیدی

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب عیب یابی,تعمیر و سیم پیچی انواع موتورهای الکتریکی

عیب یابی,تعمیر و سیم پیچی انواع موتورهای الکتریکی

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب مدیریت مشتری

مدیریت مشتری

ناشر: قلم همت
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب تحلیل خط مشی عمومی

تحلیل خط مشی عمومی

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

تحقیق در عملیات پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب اصول ساماندهی و توانمندسازی (سکونت گاه های غیر رسمی)

اصول ساماندهی و توانمندسازی (سکونت گاه های غیر رسمی)

ناشر: سازمان جغرافیایی نیروی مسلح
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر جغرافیای سیاسی شهر

درآمدی بر جغرافیای سیاسی شهر

ناشر: سازمان جغرافیایی نیروی مسلح
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب زیباشناسی و معماری

زیباشناسی و معماری

ناشر: انتشارات نقش جهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب رهبری سبز در چین

رهبری سبز در چین

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب فیزیک مالی

فیزیک مالی

ناشر: نشر نی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب ANALOG CMOS

ANALOG CMOS

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب کج رفتاری (شکل گیری اقتصاد رفتاری)

کج رفتاری (شکل گیری اقتصاد رفتاری)

ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان