منو های سمت راست

کتاب ها

کتاب شهرها و امپراتوری دوچرخه ها

شهرها و امپراتوری دوچرخه ها

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب پروژه های جالب الکترونیک برای نوجوانان

پروژه های جالب الکترونیک برای نوجوانان

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای آموزش پرواز

راهنمای آموزش پرواز

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

  قیمت : ۳۹,۹۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

  کتاب خیابان : جوهر اصلی فضاهای عمومی اجتماعی

  خیابان : جوهر اصلی فضاهای عمومی اجتماعی

  ناشر: انتشارات طحان
  نویسنده:
  مترجم:

  قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

  کتاب طراحی نورپردازی برای محیط های آموزشی

  طراحی نورپردازی برای محیط های آموزشی

  ناشر: انتشارات طحان
  نویسنده:

  قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

  کتاب چگونه حق امضا طراحی خود را گرفتم

  چگونه حق امضا طراحی خود را گرفتم

  ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
  نویسنده:

  قیمت : ۶۷,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۶۱,۰۰۰ تومان

  کتاب دانشنامه معماری بیومیمیکری و بیوفیلی

  دانشنامه معماری بیومیمیکری و بیوفیلی

  ناشر: انتشارات دانشگاه پارس
  نویسنده:

  قیمت : ۹۸,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۹۰,۰۰۰ تومان

  کتاب بیونیک در طراحی معماری (نظریه ها و مدل ها)

  بیونیک در طراحی معماری (نظریه ها و مدل ها)

  ناشر: انتشارات دانشگاه پارس
  نویسنده:

  قیمت : ۵۹,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۵۳,۰۰۰ تومان

  کتاب مختصات قطبی و اعداد مختلط

  مختصات قطبی و اعداد مختلط

  ناشر: مولف
  نویسنده:

  قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

  کتاب نصب پنل های خورشیدی به زبان ساده

  نصب پنل های خورشیدی به زبان ساده

  ناشر: انتشارات نصیر بصیر
  نویسنده:
  مترجم:

  قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

  کتاب کوادکوپتر خود را بسازید

  کوادکوپتر خود را بسازید

  ناشر: انتشارات نصیر بصیر
  نویسنده:
  مترجم:

  قیمت : ۶۴,۹۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۵۹,۰۰۰ تومان

  کتاب نمودار درختی مباحث 22 گانه

  نمودار درختی مباحث 22 گانه

  ناشر: آی نماد
  نویسنده:

  قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۵۲,۲۰۰ تومان