منو های سمت راست

کتاب ها

کتاب الزامات عمومی معماری در ایران(راهنمای تصویری مبحث چهارم)

الزامات عمومی معماری در ایران(راهنمای تصویری مبحث چهارم)

ناشر: انتشارات میلان افزار
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب 25 پروژه کاربردی با آردونیو (جلد اول)

25 پروژه کاربردی با آردونیو (جلد اول)

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب 25 پروژه کاربردی با آردونیو (جلد دوم)

25 پروژه کاربردی با آردونیو (جلد دوم)

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب متلب MATLAB اهرمی برای مهندسان مکانیک

متلب MATLAB اهرمی برای مهندسان مکانیک

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب 101 سرگرمی سادۀ علمی با کاغذ و مقوا

101 سرگرمی سادۀ علمی با کاغذ و مقوا

ناشر: استاد کار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۸۰۰ تومان

کتاب تمرینات پیشرفته کتیا

تمرینات پیشرفته کتیا

ناشر: انتشارات شهبازی
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب طراحی هواپیما (جلد اول)

طراحی هواپیما (جلد اول)

ناشر: انتشارات شهبازی
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

میان شک و ایمان: گفتگوهایی درباره دین و عقل

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

معماری زبان و ذهن در فلسفه ویتگنشتاین

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب Grammar friends 5

Grammar friends 5

ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب Harry Potter and the goblet fire

Harry Potter and the goblet fire

ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار GEO5 جلد دوم

تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار GEO5 جلد دوم

ناشر: انتشارات میلان افزار
نویسنده:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۹۰۰ تومان

کتاب تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار  GEO5

تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار GEO5 جلد اول

ناشر: انتشارات سنجش و دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب Harry Potter and the sorcerer's stone

Harry Potter and the sorcerer's stone

ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب حل تشریحی سوالات آزمون های نظام مهندسی نظارت و اجرا معماری

حل تشریحی سوالات آزمون های نظام مهندسی نظارت و اجرا معماری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۵۰۰ تومان

کتاب هیولای هستی: سفری با هایدگر در راه سینمای ترس آگاهانه

هیولای هستی: سفری با هایدگر در راه سینمای ترس آگاهانه

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان