منو های سمت راست

کتاب ها

کتاب تغذیه گذاری در ریخته گری قطعات فولادی

تغذیه گذاری در ریخته گری قطعات فولادی

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب بلورهای فوتونیک (قالبی برای شارش نور)

بلورهای فوتونیک (قالبی برای شارش نور)

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید چمران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی z-wave

مبانی z-wave

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب روش های تشخیص و جبران سازی عیب در سیسستم های کنترل

روش های تشخیص و جبران سازی عیب در سیسستم های کنترل

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی سهند
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد4 (نظریه مدرن پرتفوی)

مدیریت سرمایه گذاری جلد4 (نظریه مدرن پرتفوی)

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب 40 پروژه کاربردی در اندروید (سطح پیشرفته)

40 پروژه کاربردی در اندروید (سطح پیشرفته)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی پایگاه داده در اندروید

برنامه نویسی پایگاه داده در اندروید

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب چرا کشورها شکست می خورند

چرا کشورها شکست می خورند

ناشر: انتشارات نورعلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب واژه نامۀ تخصصی هوانوردی

واژه نامۀ تخصصی هوانوردی

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب الکترونیک صفر تا صد (قطعات و تجهیزات صوتی)

الکترونیک صفر تا صد (قطعات و تجهیزات صوتی)

ناشر: استاد کار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۴۰۰ تومان

کتاب الکترونیک صفر تا صد (سنسورها جلد اول)

الکترونیک صفر تا صد (سنسورها جلد اول)

ناشر: استاد کار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۲۰۰ تومان

کتاب الکترونیک صفر تا صد (سنسورها جلد دوم)

الکترونیک صفر تا صد (سنسورها جلد دوم)

ناشر: استاد کار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب دیکشنری تصویری معماری و ساختمان

دیکشنری تصویری معماری و ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۷۰۰ تومان