منو های سمت راست

کتاب ها

کتاب راهنمای نصب کفپوش بتنی

راهنمای نصب کفپوش بتنی

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه (مباحث ساختمانی)

مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه (مباحث ساختمانی)

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه (مباحث ثبتی و املاکی)

مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه (مباحث ثبتی و املاکی)

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب قوانین، مقررات و مباحث عمومی آزمون های کارشناسی رسمی

قوانین، مقررات و مباحث عمومی آزمون های کارشناسی رسمی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ طراحی داخلی (2)

تاریخ طراحی داخلی (2)

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان

کتاب فرایندهای طراحی دیجیتال

فرایندهای طراحی دیجیتال

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی فرم

مبانی فرم

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب حل مسائل اصول دینامیک خاک داس (ویرایش سوم)

حل مسائل اصول دینامیک خاک داس (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب نانو مواد کربنی

نانو مواد کربنی

ناشر: نخبگان شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب آتشگهی در خواب آتش ها

آتشگهی در خواب آتش ها

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان

کتاب وابی - سابی

وابی - سابی

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب تاریخ طراحی داخلی (تک جلدی)

تاریخ طراحی داخلی (تک جلدی)

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱۶,۰۰۰ تومان