منو های سمت راست

کتاب ها

کتاب مقدمه ای بر بازیافت پلاستیک ها

مقدمه ای بر بازیافت پلاستیک ها

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی پلاستیک

مهندسی پلاستیک

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب رئولوژی و سیالات غیرنیوتنی

رئولوژی و سیالات غیرنیوتنی

ناشر: انتشارات پویش اندیشه
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی(عمومی-آلی)

شیمی(عمومی-آلی)

ناشر: آوای دانش گستر
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب دکل حفاری دورانی و ملحقات آن

دکل حفاری دورانی و ملحقات آن

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب روش تحقیق در معماری

روش تحقیق در معماری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی 1 ویرایش هشتم

شیمی آلی 1 ویرایش هشتم

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی طیف سنجی اتمی و مولکولی

مبانی طیف سنجی اتمی و مولکولی

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل شبیه سازی فرایندهای نفت گاز وپتروشیمی باAspen plus

مرجع کامل شبیه سازی فرایندهای نفت گاز وپتروشیمی باAspen plus

ناشر: انتشارات دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی ASPEN HYSYS

مرجع کاربردی ASPEN HYSYS

ناشر: انتشارات کتاب پدیده
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب PVTورفتار فازی سیالات هیدروکربنی مخزن

PVTورفتار فازی سیالات هیدروکربنی مخزن

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب ریاصیات پیشرفته در مهندسی شیمی

ریاصیات پیشرفته در مهندسی شیمی

ناشر: انتشارات علوم کاربردی
نویسنده:

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب چهارچوب های فلز-آلی متخلخل(معرفی وروش های سنتز)

چهارچوب های فلز-آلی متخلخل(معرفی وروش های سنتز)

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان