منو های سمت راست

کتاب ها

کتاب حسابداری مالیاتی (ویرایش جدید)

حسابداری مالیاتی (ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات فرهیختگان دانشگاه
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۱۰۰ تومان

کتاب مدیریت یکپارچه فضای شهری

مدیریت یکپارچه فضای شهری

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۸۰۰ تومان

کتاب mbaبه زبان ساده

mbaبه زبان ساده

ناشر: انتشارات مبلغان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب آشنایی با ساختمان های صفر انرژی

آشنایی با ساختمان های صفر انرژی

ناشر: آرمانشهر
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب مصالح نوین در ساختمان

مصالح نوین در ساختمان

ناشر: آرمانشهر
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب هندسه کاربردی

هندسه کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه پارس
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب شی  معماری شده

شی معماری شده

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب کلان شهرهای جهانی(جهانی شدن شهرها در دنیای سرمایه داری )

کلان شهرهای جهانی(جهانی شدن شهرها در دنیای سرمایه داری )

ناشر: انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب متون انگلیسی تخصصی برای دانشجویان هتلداری

متون انگلیسی تخصصی برای دانشجویان هتلداری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب نوشته علمی=تفکر درباره کلمات

نوشته علمی=تفکر درباره کلمات

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب عملیات واحد جلد دوم

عملیات واحد جلد دوم

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب عملیات واحد جلد اول

عملیات واحد جلد اول

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب راهنمای تشریحی آزمون های کارشناسی رسمی (رشته راه و ساختمان )

راهنمای تشریحی آزمون های کارشناسی رسمی (رشته راه و ساختمان )

ناشر: انتشارات سرافراز
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان