منو های سمت راست

کتاب ها

کتاب بنیان های حیات پایدار در معماری محله

بنیان های حیات پایدار در معماری محله

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب lab view و کاربرد ان

lab view و کاربرد ان

ناشر: انتشارات نوید شیراز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی labview

مرجع کاربردی labview

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب labview برای همه

labview برای همه

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۶۰۰ تومان

کتاب سیستم تامین مالی پروژه

سیستم تامین مالی پروژه

ناشر: فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب هوش تجاری موفق

هوش تجاری موفق

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۸۰۰ تومان

کتاب امنیت رایانش ابری با رویکردی کاربردی

امنیت رایانش ابری با رویکردی کاربردی

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم عامل

سیستم عامل

ناشر: انتشارات راهیان
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب هنر فریب مهندسی اجتماعی

هنر فریب مهندسی اجتماعی

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب تاریخ طراحی داخلی جلد اول (پیش از انقلاب صنعتی)

تاریخ طراحی داخلی جلد اول (پیش از انقلاب صنعتی)

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب هدایت نوین موشک

هدایت نوین موشک

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب روش های اجزای محدود

روش های اجزای محدود جلد اول

ناشر: انتشارات ماه نویسان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۶,۸۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک آلی نظریه و کاربرد سینتیک و مکانیسم مولکول ها و حد واسط های فعال

شیمی فیزیک آلی نظریه و کاربرد سینتیک و مکانیسم مولکول ها و حد واسط های فعال

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب شبکه های میان ارتباطی رویکرد مهندسی

شبکه های میان ارتباطی رویکرد مهندسی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب اصول ابزار دقیق و اندازه گیری

اصول ابزار دقیق و اندازه گیری

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان