دسته بندی ها

کتاب های آمار و احتمال

۹۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
ناشر: ادیبان روز
نویسنده:
مترجم:
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۴,۲۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۲۴,۳۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
ناشر: اثبات
نویسنده:
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰ تومان