دسته بندی ها

کتاب های مدیریت استراتژیک

ناشر: آدینه
نویسنده:
مترجم:
۳۰,۰۰۰ تومان
ناشر: آدینه
نویسنده:
مترجم:
۳۰,۰۰۰ تومان
ناشر: امیر
نویسنده:
۳۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان